Điều khiển từ xa cho các thiết bị dùng chip Amlogic (Mygica, Minix X8-H…)

Các dòng sử dụng Rockchip như Minix X5mini, X5, X7, X7 mini, Mygica 580, CS968… dễ dàng sử dụng phần mềm điều khiển từ xa cài trên điện thoại Android có tên RkRemoteControl (download tại đây – Xem hướng dẫn sử dụng tại đây)

Đối với các dòng Android Box sử dụng chip Amlogic như Minix Neo X8-H và hầu hết các dòng của Mygica như: ATV1200, ATV1800.. thì phải sử dụng phần mềm RemoteIME (tải tại đây). Tuy không tiện dụng như App dành cho dòng Rockchip nhưng cũng khá đầy đủ các chức năng.

SC20120520-101526