Kết nối không dây giữa điện thoại/máy tính bảng với Android Box toàn tập (Miracast/Widi/UPnP/Airplay..)

Trước đây mình có 1 bài về việc trình chiếu từ điện thoại lên Minix X7: [Hướng dẫn] Sử dụng Airplay Mirroring từ iOS lên các thiết bị Minix (dành cho newbie)
Tuy nhiên thông tin lúc đó còn sơ xài và chủ yếu chỉ tập trung vào tính năng Airplay/Mirroring và dòng Minix X7 nên thread này mình sẽ tổng hợp tất cả kiến thức mình biết về các côn