0917.080.555 - 0905.40.30.60 eolohd@gmail.com
293 Nguyễn Tri Phương, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 50%!

Mini Cart

Android TV stick BeeHD là một thiết bị chạy trên hệ điều hành Android (hiện tại là 4.1 và cập nhật theo lộ trình của người khổng lồ Google), cấu hình của nó thuộc loại có thể đáp ứng được phần lớn các tác vụ PC văn phòng và thậm chí là cả giải trí. Nó đặc […]

Continue Reading