0917.080.555 - 0905.40.30.60 eolohd@gmail.com
293 Nguyễn Tri Phương, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 50%!

Mini Cart

Các dòng sản phẩm Minix đều có hỗ trợ chức năng chia sẻ tập tin đa phương tiện (nhạc, ảnh, video) qua kết nối không dây. Bạn chỉ cần kết nối thiết bị và điện thoại của bạn cùng một mạng Wifi hoặc nếu không có mạng wifi thì kết nối vào hotspot của Thiết […]

Continue Reading

Các dòng sản phẩm Minix đều có hỗ trợ chức năng chia sẻ tập tin đa phương tiện (nhạc, ảnh, video) qua kết nối không dây. Bạn chỉ cần kết nối thiết bị và điện thoại của bạn cùng một mạng Wifi hoặc nếu không có mạng wifi thì kết nối vào hotspot của Thiết […]

Continue Reading