Minix đã chính thức công bố Launcher dành riêng cho các dòng Android TV Box, stick mà đặc biệt là các sản phẩm của Minix như neo X5, X7. Hãy truy cập bằng Android TV của bạn và click trực tiếp vào link này để tải về máy: http://minix.com.hk/downfile/MINIX_METRO_20140401.apk Sau khi cài đặt xong, chọn Launcher […]

Continue Reading